Tải về Симулятор Семьи Льва Онлайн Apk 2022

Phiên bản:
4.2 cho Android
Cập nhật vào:
Thg11 11, 2020
Yêu cầu Android:
4.1 hoặc sau đó

About Взломанный Симулятор Семьи Льва Онлайн

A fascinating simulator in which you had the chance to become a real king of animals.

You have to explore different locations where you can hunt different wild animals, as well as raise the level of your hero so that he becomes stronger.

Gameplay

In this game you will plunge into the world of wildlife and will play for a beautiful lion, who will freely move around a large open world.

You will hunt various wild animals such as hippos, elephants, giraffes, zebras, hyenas and many others to feed yourself.

Hunting animals, you can use cool combo hits.

This will allow you to defeat them.

But at the beginning of the game you have to be careful because your lion will be weak enough and even a hyena will be able to cope with you.

You have to go through various tasks, for the implementation of which you will receive experience and game currency.

For increasing each level you will receive skill points.

You can use them to increase the health, stamina, and strength of your character.

For game currency, you can grow yourself a cute little dragon, who will always follow you.

You can also build your own lair, where you can relax, and in your lair you can place up to 20 different objects.

Game Features

In this exciting game you will become a real lion, which you will travel to colorful locations such as: savannah, forest, tropical island and others.

Find your soulmate and create your own family to grow cute lion cubs.

You will take care of them, feed them and cure them of illnesses.

The game has a multiplayer mode that allows you to travel through the wild with your friends.

You can hunt animals together, and also communicate with them using the built-in chat.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Hạn chế độ tuổi:
7+т
Cài đặt bộ nhớ cache:
Không Cần thiết
Chế độ online:

Bạn không được giải trí bởi Взломанный Симулятор Семьи Льва Онлайн Apk? Sau đó, có lẽ đã đến lúc theo dõi các ứng dụng khác trên web hơi đơn điệu trong việc tạo nội dung, nhưng có khả năng đưa ra bất cứ điều gì và mọi người lên tiếng. Như thể chúng ta đang nói về một ứng dụng Giống như Hack Ff Ob31 Auto Headshot APK, Manok Na Pula Mod APK, eBuddy Sidoarjo APK, Hold Me Tight APK, Hontoni Modz APK, .

Tải xuống Взломанный Симулятор Семьи Льва Онлайн Apk từ trang tải xuống apk Android tốt nhất. Không phải mọi ứng dụng phải trả một xu. Bạn có thể tải xuống ứng dụng Android miễn phí và cài đặt nó trên điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị khác được Android hỗ trợ.

Tải xuống ứng dụng Взломанный Симулятор Семьи Льва Онлайн Apk 2022 từ cổng web của chúng tôi rất dễ dàng. Hơn 100.000 ứng dụng Android là các ứng dụng miễn phí và cao cấp có sẵn trên trang web của chúng tôi.

Làm cách nào để tải xuống tệp apk cho Взломанный Симулятор Семьи Льва Онлайн Apk?

Bạn có thể tìm kiếm bằng trình duyệt tìm kiếm. Nếu không, hãy chọn danh mục phù hợp với nhu cầu của bạn để tải xuống phiên bản mới nhất của Взломанный Симулятор Семьи Льва Онлайн Apk 2022 dễ dàng truy cập.